Løgumkloster Fjernvarme a.m.b.a.

Der afholdes ekstra ordinær generalforsamling d. 7. november kl. 17.30 på Søndermarksvej 1. Eneste pkt. på dagsordenen er: Ændring af vedtægter i forbindelse flytning af regnskabsår til kalenderår.