Tilslutning

Tilslutningspriser gældende fra 1. juli 2014

 

                                                                                                                                                                                          Ekskl. moms                    Inkl. moms
Tilslutning

 

 

Består af et investeringsbidrag+ stikledning            
             
Investeringsbidrag:            
Fritliggende enfamiliehuse og rækkehuse med            
selvstændigt stik pr. hus pr. m2 jf. BBR kr.               30,00       kr.              37,50 
             
Rækkehuse med fælles stikledning og etage- og erhvervsbebyggelse pr. stik pr. m2 bolig- og erhvervsareal  kr.               40,00     kr.               50,00
             
Erhvervsareal og specielle bebyggelser (blokvarme):            
0-1000 m2 jf. BBR kr.               20,00     kr.               25,00
1000 m2 og opefter kr.               10,00     kr.               12,50
Eller efter tilbud            
             
Stikledningsbidrag (indeholder max. 10m stikledning)            
Enfamiliehus og rækkehus med selvstændig stik kr.         10.000,00     kr.        12.500,00
Rækkehuse og etage- og erhvervsbebyggelse kr.

        15.000,00

 

 

 kr.

       18.750,00

Erhvervsarealer som ikke bruges til bolig kr.

        20.000,00 

     kr.

       25.000,00 

             
Stikledningsbidrag udover 10m            
(pr. meter nedgravet og reetableret)            
Enfamiliehus og rækkehus med selcstændig stik kr.              800,00     kr.          1.000,00
Rækkehuse og etage- og erhvervsbebyggelse kr.           1.500,00     kr.          1.875,00
Erhvervsarealer som ikke bruges til bolig kr.           2.000,00     kr.          2.500,00
Eller efter tilbud            
             
Forbrugere i lavenergi 2015 huse (A1) skal betale 50 % af effektbidraget kr.                 8,00     kr.               10,00
             
Forbrugere i standard huse (A2) skal betale 75 % af effektbidraget kr.               12,00     kr.

              15,00

 

 

Byggemodningsbidrag:   

Værkets faktiske omkostninger til etablering af ledningsnettet i

offentlige- og fællesarealer.