Indvielse af værket

Fredag d. 17/4-2015 blev den nye driftcentral indviet.

Vi vil gerne sige tak til alle de besøgende og tak for opmærksomheden på dagen.

Vi fortsætter arbejdet med opstilling af solpaneler, og forventer at kunne have den første produktion i uge 24/25 2015.