Så skete det!

Tirsdag d. 4/11-2014 kom der røg op af skorstenen på det nye værk.

Gaskedlen er startet op, indreguleret og klar til drift. Varmeproduktionen vil overgå til det nye værk i løbet af ugen.

I  uge 46 påbegyndes opstart af træpillekedlen. 

Se billeder fra byggepladsen her.

 Vi er igang med etablering af en ny driftscentral som indeholder flg.:

- Ny administration
Pillekedelanlæg med tilhørende lager på ca. 1000m3
- Absorptionsvarmepumpe på 3Mw som drives af pillekedel
- 10Mw gaskedel
- Ekstra veksler på den ene af de eksisterende gasmotorer
- Veksleranlæg til kommende solvarmeanlæg
- Elektrisk dreven Hybridvarmepumpe på 1,3Mw