Solvarmeanlæg

 • forside6.jpg
 • Forside7
 • Forside8
 • Forside9
 • 2013 12 14 105502
 • 2013 12 14 105446
 • 2014-01-14akkutank.jpg
 • 2014-01-14byggeplads.jpg
 • 2014 01 23 131421
 • 2014 01 30 125927
 • 2014 02 06 112344
 • 2014 02 06 111944
 • 2014 02 06 112432
 • 2014 02 21 103446
 • 2014 02 14 075321
 • 2014 03 10 105024
 • 2014 03 10 105045
 • 2014 03 17 165625
 • Stillq5a6abpp
 • 2014 03 21 113555
 • 2014 03 21 120556
 • 2014 03 21 120623
 • 2014 04 08 090307
 • 2014 06 02 100551
 • 2014 06 04 141019
 • 2014 06 04 140950
 • 2014 06 06 104622
 • 2014 06 26 095932
 • 2014 07 31 074508
 • 2014 07 31 080248
 • 2014 07 31 080254
 • 2014 07 31 080544
 • 2014 11 04 084125
 • SAM 7385 Manipulweret Facade
 • Dji 0091
 • Dji 0092
 • Dji 0093
 • Dji 0094
 • Dji 0096
 • Facade Lgk
 • Solpaneler Opbyg

 Kort status omkring solvarmeprojektet: skrevet d.5/6-2014

Nu er bygningen ved at være lukket og alt det indvendige arbejde er i fuld gang.

Vi har lige fået absorptionsvarmepumpen, gaskedlen samt solvarmeveksleren ind i bygningen.

Så nu kan rørarbejdet for alvor komme i gang.

Akkumuleringstanken er næsten færdig isoleret og er i gang med at blive beklædt med plader, så den ligner den eksisterende tank. Tanken er ligeledes ved at blive påfyldt med blødgjort vand.

Lokalplanen til solfangerfeltet slutter høringsperioden d.23/6-2014.

Skrevet af: Peter Andersen

 

Kort status omkring solvarmeprojektet: skrevet d.16/12-2013

Alle godkendelser er nu i hus til etablering af varmecentralen.

Vi har taget det første spadestik og gravearbejdet er for alvor igang.

Vi har ligeledes købt matriklen, hvor Arne's El havde adresse. Bygningen på denne adresse er nu revet ned, for at gøre plads til den nye driftscentral.

Vi forventer at lokalplanen for solfangerfeltet godkendes til foråret/sommer

Skrevet af: Peter Andersen

 

 

 

 

Kort status omkring solvarmeprojektet: skrevet d.12/9-2013

Lokalplanen for den nye driftscentral er til godkendelse i kommunalbestyrelsen i september 2013.

Vi forventer efterfølgende at få en byggetilladelse, så opførelse af det nye værk kan påbegyndes i løbet af oktober.

Vi har ligeledes afholdt Licitation på alle entrepriser som har flg. udfald:

Bygning

El og SRO

Maskindelen

Akkumuleringstank

Terrænregulering

 

 

 

Kort status omkring solvarmeprojektet: skrevet d. 17/7-2013

Vores solvarmeprojekt er nu i den offentlige behandling.

Lokalplanen for solfangerfeltet skal have udarbejdet en miljørapport/vvm-redegørelse, som gør at projektet bliver forsinket i et halvt år. Hvis alt går efter den tilrettede tidsplan forventer vi at kunne få de første solpaneler i drift til september 2014.

Lokalplanen på den anden side af vejen, hvor den nye varmecentral skal ligge er under behandling. Vi håber at denne lokalplan vil følge tidsplanen så vi kan påbegynde byggeriet i løbet af oktober.

Vi afholder licitation på de store entrepricer først i september.

Fortsat god sommer 

Skrevet af: Peter Andersen